องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 150 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210 โทรศัพท์ 075-284453

นายระพี อินทร์วิเศษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

089-590 9027

  • วิสัยทัศน์

    บางดีสะอาด คืนธรรมชาติให้แผ่นดิน หมดสิ้นยาเสพติด ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เศรฐกิจพอเพียง พร้อมเพรียงสามัคคี

ข่าวสารชาวอบต.บางดี

กิจกรรมชาวอบต.บางดี

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

บทบาทภารกิจสำคัญของกระทรวงยุติธรรม
28 กุมภาพันธ์ 2567

พี่น้อง อบต.บางดี เราดูแล

12
หมู่
8,239
ประชากร
74.63
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)