คำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ LHR
17 มกราคม 2566

34


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ LHR ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ
26 กรกฎาคม 2564

247


แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ

เอกสารแนบ
มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
26 กรกฎาคม 2564

246


มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

เอกสารแนบ
มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
26 กรกฎาคม 2564

241


มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

เอกสารแนบ