ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นประธานในการประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นางพัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี กล่าวรายงาน 
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นประธานในการประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นางพัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี

59

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมลงนาม MOU การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(TTA) จังหวัดตรัง 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567 นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมลงนาม MOU การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(TTA) จังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

28

5 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี

1338

27 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่"กับ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางดี พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรในวาระขึ้นปีใหม่ ให้แก่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคน🎈🎈🎈

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่"กับ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางดี พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรในวาระขึ้นปีใหม่ ให้แก่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคน🎈🎈🎈

1560

22 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร กลุ่มงานการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี กิจกรรมแข่งขันกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 " พร้อมทั้งเป็นแรงเชียร์และให้ขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาตัวจิ๋วของเราค่ะ
ณ โรงพลศึกษาสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร กลุ่มงานการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี กิจกรรมแข่งขันกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 " พร้อมทั้งเป็นแรงเชียร์และให้ขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาตัวจิ๋วของเราค่ะ ณ โรงพลศึกษาสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

1152

15 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการส่งเสริมการจัดการขยะตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนบ้านซา ประจำปี 2566"

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการส่งเสริมการจัดการขยะตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชนบ้านซา ประจำปี 2566"

1165

12 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566 จ่าเอกสุวัฒน์ สัญวงษ์ นายอำเภอห้วยยอดร่วมกับ นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางดี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมต้อนรับ นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลบางดี เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566 จ่าเอกสุวัฒน์ สัญวงษ์ นายอำเภอห้วยยอดร่วมกับ นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางดี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมต้อนรับ นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลบางดี เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

1157

4 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี และทีมบาซาโลบตำบลบางดี ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดและร่วมพิธีเปิดใน "กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอห้วยยอด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี และทีมบาซาโลบตำบลบางดี ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดและร่วมพิธีเปิดใน "กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอห้วยยอด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด

1157

1 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
"งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566"

"งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566"

1150

28 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี พร้อมคณะผู้บริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 
เรื่อง ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและวาระอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนชาวบางดีต่อไป

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี พร้อมคณะผู้บริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 เรื่อง ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและวาระอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนชาวบางดีต่อไป

1744

14 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
🎊วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอห้วยยอด ครั้งที่ 1

🎊วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอห้วยยอด ครั้งที่ 1

1742

11 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

1749

8 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณสระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติสืบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ บริเวณสระน้ำแก้มลิงบ้านสะพานไทร หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทั้งนี้ นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติสืบต่อไป

1760

26 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จำนวน 3 คน
      ทั้งนี้ นางจิราวัลย์ ชูเมือง นายไวพจน์  จงเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี นางพัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมพูดคุยและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.30 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางดีวิทยาคม ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี จำนวน 3 คน ทั้งนี้ นางจิราวัลย์ ชูเมือง นายไวพจน์ จงเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี นางพัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมพูดคุยและให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป

1745

25 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยนายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้มอบหมาย นายไวพจน์ จงเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพี่น้องชาวบางดีที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร พร้อมทั้ง สมาชิก อบต. จะร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมให้โดยเร็วที่สุด

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยนายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้มอบหมาย นายไวพจน์ จงเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจพี่น้องชาวบางดีที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร พร้อมทั้ง สมาชิก อบต. จะร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมให้โดยเร็วที่สุด

1743

24 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 
โดยนายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มอบหมายให้นางพัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยนายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มอบหมายให้นางพัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1757

23 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยนาย
ระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มอบหมายให้นางพัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายไพศาล อ่อนรู้ที่ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยนาย ระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี มอบหมายให้นางพัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และเวลา 08.30 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายไพศาล อ่อนรู้ที่ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอห้วยยอด เป็นประธานในพิธี

1756

13 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิชาทหาร รร.บางดี วิทยาคมร่วมกับศพด.ตำบลบางดี

กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิชาทหาร รร.บางดี วิทยาคมร่วมกับศพด.ตำบลบางดี

1760

10 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายไวพจน์ จงเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี ตลาดนัดโกฉุ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการแจ้งปัญหาขอร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม "Traffy Fondue"

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายไวพจน์ จงเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางดี ตลาดนัดโกฉุ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการแจ้งปัญหาขอร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม "Traffy Fondue"

1770

3 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมกับ โรงเรียนบางดีวิทยาคม นำน้องๆสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบางดี เข้าค่ายทำกิจกรรมตามโครงการ "เด็กและเยาวชนตำบลบางดี ร่วมใจพัฒนา จิตอาสา รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมกับ โรงเรียนบางดีวิทยาคม นำน้องๆสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลบางดี เข้าค่ายทำกิจกรรมตามโครงการ "เด็กและเยาวชนตำบลบางดี ร่วมใจพัฒนา จิตอาสา รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

1796

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...