ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี และทีมบาซาโลบตำบลบางดี ได้ร่วมเดินขบวนพาเหรดและร่วมพิธีเปิดใน "กิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอห้วยยอด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด
1158
1 ธันวาคม 2566