ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566 จ่าเอกสุวัฒน์ สัญวงษ์ นายอำเภอห้วยยอดร่วมกับ นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางดี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ร่วมต้อนรับ นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลบางดี เพื่อตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
1173
4 ธันวาคม 2566