ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เป็นประธานในการประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นางพัชวิภรณ์ บุญพา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี
60
29 พฤษภาคม 2567