ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายระพี อินทร์วิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี คณะบริหาร กลุ่มงานการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี กิจกรรมแข่งขันกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 " พร้อมทั้งเป็นแรงเชียร์และให้ขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาตัวจิ๋วของเราค่ะ ณ โรงพลศึกษาสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง2 (ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
1167
15 ธันวาคม 2566