นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2567
27 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) ฉบับภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ 2567
27 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
3 ตุลาคม 2565

55


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายการไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no Gift Policy) ประจำปีงบ 2566
3 ตุลาคม 2565

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายการไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no Gift Policy) ประจำปีงบ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ นโยบายการไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบ 2565
14 มกราคม 2565

161


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ นโยบายการไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล 2564
4 ตุลาคม 2564

144


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ