รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
6 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
6 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการติดตามการดำเนินการประจำปี 2565
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการติดตามการดำเนินการประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2564
12 พฤษภาคม 2564

0


แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ