โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
1 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
27 เมษายน 2566

0


กรอบโครงสร้างส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

เอกสารแนบ
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
28 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงสร้างส่วนราชการ
28 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างส่วนราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
30 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้ที่นี่

ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี (ใหม่)
30 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี (ใหม่) ได้ที่นี่