การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ขอเขิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
2 สิงหาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี พ.ศ.2567
25 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ขอเขิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
10 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ขอเขิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
11 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ขอเขิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565
31 มกราคม 2565

154


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสภา
7 มกราคม 2565

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสภา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2564
14 พฤษภาคม 2564

268


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2564

เอกสารแนบ