รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต อบต.บางดี พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
12 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
1 เมษายน 2565

146


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก
14 พฤษภาคม 2564

256


รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  การทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก

เอกสารแนบ