ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567
3 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
3 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2566
26 ตุลาคม 2565

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2565
31 มีนาคม 2565

157


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปี 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 พฤษภาคม 2564

275


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ