การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การขับเคลื่อนจริยธรรม 2566
7 ตุลาคม 2565

21


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนจริยธรรม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
20 เมษายน 2565

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้ที่นี่
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2565
22 กุมภาพันธ์ 2565

152


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร
13 พฤษภาคม 2564

263


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564
13 พฤษภาคม 2564

264


คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
13 พฤษภาคม 2564

294


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 2564-2566
8 มีนาคม 2564

135


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 2564-2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ