สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566
3 ตุลาคม 2565

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565
26 เมษายน 2565

149


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565
26 เมษายน 2565

154


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565

202


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
30 ธันวาคม 2564

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
1 ธันวาคม 2564

166


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564
1 พฤศจิกายน 2564

168


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564
30 เมษายน 2564

281


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564 

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
31 มีนาคม 2564

276


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564

269


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์  2564

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564
29 มกราคม 2564

273


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563
30 ธันวาคม 2563

268


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563

273


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563

เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตลุาคม 2563
30 ตุลาคม 2563

272


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตลุาคม 2563

เอกสารแนบ