ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแบบผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ๖๗-๐๓๕ สายบ่อหรั่ง หมู่ที่ ๘ บ้านบ่อหรั่ง ตำบลบางดี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๓๐ ตารางเมตร อบต.บางดี อ ห้วยยอด จ ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 เมษายน 2567

113