แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
12 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
3 พฤษภาคม 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
3 พฤษภาคม 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 (ปรับโครงสร้างระดับตำแหน่งปลัดต้นเป็นปลัดกลาง)
2 พฤษภาคม 2565

156


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (ปรับโครงสร้างระดับตำแหน่งปลัดต้นเป็นปลัดกลาง) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1พ.ศ. 2564 (ปรับตามโครงสร้างใหม่)
30 มิถุนายน 2564

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1พ.ศ. 2564 (ปรับตามโครงสร้างใหม่) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (ปรับตามโครงสร้างใหม่)
12 พฤษภาคม 2564

139


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ