ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566
20 พฤศจิกายน 2566

787