บริการสาธารณะ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาตำบลบางดี(วัดซาราษฎร์บำรุง)ประจำปีงบ 2567
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาตำบลบางดี(วัดซาราษฎร์บำรุง)ประจำปีงบ 2566
7 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาตำบลบางดี(ทะเลสองห้อง)ประจำปีงบ 2566
7 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 พฤศจิกายน 2565

75


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
16 พฤศจิกายน 2565

76


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ