รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
22 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
21 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
14 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญสมัยที่ 2
15 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
15 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565
25 พฤศจิกายน 2565

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2565
22 สิงหาคม 2565

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
8 สิงหาคม 2565

10


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565
13 พฤษภาคม 2565

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565
17 มกราคม 2565

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ครั้งแรก ประจำปี 2565
10 มกราคม 2565

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ครั้งแรก ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564
14 มิถุนายน 2564

250


บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

เอกสารแนบ
บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563
11 กุมภาพันธ์ 2564

263


บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563

เอกสารแนบ
บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 /2563
14 สิงหาคม 2563

242


บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี 2563 ครั้งที่  2 /2563

เอกสารแนบ
บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2563
6 สิงหาคม 2563

238


บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2563

เอกสารแนบ
บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2563
12 มิถุนายน 2563

246


บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2563

เอกสารแนบ
บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 /2563
14 กุมภาพันธ์ 2563

239


บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2563 ครั้งที่  1 /2563

เอกสารแนบ
บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
14 กุมภาพันธ์ 2563

243


บันทึก รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

เอกสารแนบ