ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
25 ตุลาคม 2566

0


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2 ธันวาคม 2565

0


เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง การดำเนินการกิจการแระปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี พ.ศ.2557
27 กรกฎาคม 2564

0


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง การดำเนินการกิจการแระปาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี พ.ศ.2557

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบางดี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบางดี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ