การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ
กำหนดนัดประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
10 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
27 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
กำหนดนัดประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ.2566
4 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
26 กรกฎาคม 2566

0


เอกสารแนบ
กำหนดนัดประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
11 พฤษภาคม 2566

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
24 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
9 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
กำหนดนัดประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
3 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภา อบต.บางดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
27 มกราคม 2566

0


เอกสารแนบ
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565
4 มกราคม 2565

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565
4 มกราคม 2565

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นัดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2565
4 มกราคม 2565

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นัดประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
3.4 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมเวลา สถานที่ ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมให้ประชาชนทราบ
27 กรกฎาคม 2564

263


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 3.4 การประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมเวลา สถานที่ ประชุม และเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมให้ประชาชนทราบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
3.3 ประธานสภาท้องถิ่นได้ดำเนินการนัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น
26 กรกฎาคม 2564

245


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 3.3 ประธานสภาท้องถิ่นได้ดำเนินการนัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
3.2 ประธานสภาท้องถิ่นได้ดำเนินการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ
25 กรกฎาคม 2564

255


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 3.2 ประธานสภาท้องถิ่นได้ดำเนินการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
3.1 สภาท้องถิ่นมีการกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญปี พ.ศ. 2563
24 กรกฎาคม 2564

253


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 3.1 สภาท้องถิ่นมีการกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญปี พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ