การจัดทำรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ
ประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
14 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
8 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานคณะกรรมการแปรญัตติ
22 สิงหาคม 2565

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
6 สิงหาคม 2563

279


ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2563

เอกสารแนบ