ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ พลเดช - บ้านนายหร่าน ทองประดับ หมุ่ที่ 8 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
6 สิงหาคม 2564

1285


ผลการประกวดราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายระดับ  พลเดช  - บ้านนายหร่าน  ทองประดับ  หมุ่ที่  8  ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง