ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 - เดือนธันวาคม พ.ศ.2566)
29 มกราคม 2567

180