แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
ประกาศใช้แผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบางดี (พ.ศ.2566-2570)
6 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
24 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 2566-2570
3 พฤศจิกายน 2565

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 2566-2570 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
25 มกราคม 2565

145


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
13 พฤษภาคม 2564

259


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ