มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติ
4 พฤศจิกายน 2564

222


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบประเมินผลการปฏิบัติ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ