ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายถาวร พรหมประเสริฐ บ้านนายเชย มณีสิงห์(ตอนที่ 2 ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 มิถุนายน 2567

32