ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนพ่อค้า แม่ค้า หรือประชาชนผู้สนใจ ที่อยู่ในในตำบลบางดีหรือพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหาร เครื่องดื่ม ภายใต้โครงการ “ตลาดนัดชุมชนรักษ์ถิ่นบางดี (สีเขียว)” รายละเอียดตามเอกสารแนบ
10 กรกฎาคม 2567

10