ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2567 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2567 สแกน QR code ที่ปรากฎด้านล่าง
10 กรกฎาคม 2567

6