ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
3 พฤษภาคม 2567

84