ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ บัวทอง - บ้านนายว่อง เอี่ยมละม่อม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤศจิกายน 2566

803