ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.พร้อมถังกรอง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤศจิกายน 2566

774