Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 150 ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210 โทรศัพท์ : 075-284453  
 
  เมนูหลัก  
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  นโยบายการบริหารงาน
  สำนักงาน
  ติดต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
  แผนงาน  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนดำเนินการประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่น ๆ
  คู่มือประชาชน
  คู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐการให้บริการ
  แผนพัฒนาสี่ปี
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางดี
  งานช่วยเหลือประชาชน
  รายงาน  
  รายงานการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการเงิน
 
  ทำเนียบบุคลากร  
 
  คณะผู้บริหาร
  สภา อบต.
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนการศึกษาฯ
  ศูนย์ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 393) 6 ธ.ค. 3105
การกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 (ดู : 10) 4 พ.ย. 2563
เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 15) 22 ต.ค. 2563
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 13) 22 ต.ค. 2563
ประกาศขยายเวลาทำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 69) 1 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 63) 8 ก.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี (ดู : 60) 15 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี เรื่องกำหนดส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี (ดู : 56) 15 พ.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครบุคลลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 79) 28 ม.ค. 2563
ข้อมูลสร้างการรับรู้สุ่ชุมชนตำบลบางดี (ดู : 79) 14 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา (ดู : 21) 26 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนตำบล (ดู : 111) 31 ก.ค. 2562
ขอเชิญร่วมตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้าย (ดู : 95) 24 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี (ดู : 161) 30 พ.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี (ดู : 151) 29 พ.ย. 2561
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี (ดู : 147) 23 พ.ย. 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (ดู : 141) 23 พ.ย. 2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า(6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 415) 6 ก.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
150 หมู่10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92210
โทรศัพท์ : 075-284453
Copyright © 2018. www.bangdee.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ